Mex | Robot - page 3

1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
12
76 mm
Ø
30 mm
Ø15 mm
Ø19 mm
Ø28 mm
2
Pos.
Art. nr
Ref. nr
Benämning
Notering
1.
DIX1-3-5413A
Gaskåpa 13 mm
2.
DIX1-3-5415A 441528-001
Gaskåpa 15 mm
3.
DIX1-3-5418A 441528-005
Gaskåpa 18 mm
4.
DIX2-3-500
441530-002
Sprutskydd
5.
DIX3-2-
XX
SR
Kontaktrör 8x45 mm
6.
DIX3-2-
XX
SA
Kontaktrör 8x45 mm
7.
DIX3-2-
XX
M8
Kontaktrör M8x28 mm
Komplett lista över tillgängliga kontaktrör finns på sidan 8
8.
DIX4-2-MAS
412988-001
Spännmutter
9.
DIXGS2-M8
Kontaktrörsfäste M8
10.
DIX10-3-540
412922-001
Gasfördelare
11.
DIX6-3-540METZ 442365-880
Svanhals 0°
DIX6-3-542METZ 442366-880
Svanhals 22°
DIX6-3-544METZ 442367-880
Svanhals 45°
12.
DIX MESS 300/500
Mutter till svanhals
DIXMETZ600-1,2
Slangpaket 1,2 m
DIXMETZ600-1,3
Slangpaket 1,3 m
DIXMETZ600-1,4
Slangpaket 1,4 m
För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga
frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information!
Trådledare finns på sidan 9
3
DINSE METZ 540/542/544/548
ABB PKI 500
Belastning vid 100% intermittens 450 A CO
2
, 400 A blandgas. EN 60974-7.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...22
Powered by FlippingBook