Mex | Robot - page 2

1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
12
68 mm
Ø
24 mm
Ø12 mm
Ø16 mm
Ø23 mm
2
Pos.
Art. nr
Ref. nr
Benämning
Notering
1.
DIX1-3-5209A 438533-002
Gaskåpa 9 mm
2.
DIX1-3-5212A 438533-003
Gaskåpa 12 mm
3.
DIX1-3-5215A 438533-006
Gaskåpa 15 mm
4.
DIX2-3-520
438533-020
Sprutskydd
5.
DIX3-2-
XX
Kontaktrör M6x28 mm
6.
DIX3-1-
XX
SA
Kontaktrör 6x35 mm
7.
DIX3-1-
XX
SR
Kontaktrör 6x35 mm
Komplett lista över tillgängliga kontaktrör finns på sidan 8
8.
DIXGS1-K
Kontaktrörsfäste M6
9.
DIX4-1-MAS
438533-040
Spännmutter
10.
DIX10-1-MAS
438533-100
Gasfördelare
11.
DIX6-3-520METZ 438533-880
Svanhals 0°
DIX6-3-522METZ 438533-885
Svanhals 22°
DIX6-3-524METZ 438533-890
Svanhals 45°
12.
DIX MESS 300/500
Mutter till svanhals
DIXMETZ600-1,2
Slangpaket 1,2 m
DIXMETZ600-1,3
Slangpaket 1,3 m
DIXMETZ600-1,4
Slangpaket 1,4 m
För slangpaket i andra längder, reservdelar till slangpaket och övriga
frågor gällande Dinse, kontakta oss för mer information!
Trådledare finns på sidan 9
2
DINSE METZ 520/522/524/528
ABB PKI 250
Belastning vid 100% intermittens 350 A CO
2
, 300 A blandgas. EN 60974-7.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...22
Powered by FlippingBook