Mex | Gas övrigt - page 1

TYP
SIDA
AGA
- A311 Acetylen
6
- A331 Propan
6
- A341 BL Nitskärning Acetylen
8
- A351 B Gasmejsling Acetylen
8
- A353 BL Gasmejsling Acetylen
8
- A361 Gasmejsling Acetylen
8
- HA 411 Acetylen
6
Esab
- IAA 250 K Acetylen
8
- IAD 300 L Acetylen
9
- IPA 250 K Propan
9
- IPB 300 L Propan
9
- IPD 300 L Propan
9
Flödesrör
18
Gasregulatorer
- Regulatorer Acetylen
2
- Regulatorer Argon/Blandgas
2
- Regulatorer Formier
3
- Regulatorer Hydrogen
3
- Regulatorer Nitrogen högtryck
3
- Regulatorer Oxygen
2
Gasflaskor
- Mapgasflaskor
5
- Oxygenflaskor
5
Gasskyltar
18
Harris
- AC 6290 Acetylen
12
- GG 6290 Gasmejsling Propan
11
- H-62-P Värmemunstycke Propan
12
- NFF 6290 Propan
6, 11
- NH 6290 Propan
6, 11
- NX 6290 Propan
11
- Skärbrännare 62
10
- VAX 6290 Acetylen
12
- VVC 6290 Propan
6, 11
Koike
- 102D7 Acetylen
12
- 106D7 Propan
12
Manometrar
17
Mapgaskit
5
Messer Griesheim
- A-CID Propan
15
- Alfa-Torch
15
- ARS Acetylen
13
- Gricut 1230PMYF Propan
14
- Gricut 1270PY Propan
14
- Gricut 1280PMYF Propan
14
TYP
SIDA
forts.
- Gricut 8280PMYF Propan
14
- PL-RC Propan
13
- Vadura 1210-A Acetylen
13
- Vadura 1215-A Acetylen
13
Packningar
18
Pistoltändare
18
Regulatorer
- Regulatorer Acetylen
2
- Regulatorer Argon/Blandgas
2
- Regulatorer Formier
3
- Regulatorer Hydrogen
3
- Regulatorer Nitrogen högtryck
3
- Regulatorer Oxygen
2
Skärbrännare 62
10
Skärbrännare NM
7
Snabbkopplingar
18
T-stycken
18
Turboset
- Turboset 110
4
- Turboset 200
5
Uttagsposter
- Uttagsposter enkel
4
- Uttagsposter med flödesrör
4
- Uttagsposter dubbel
4
Victor
- 1-101 Acetylen
15
- GPN Propan
15
Zinser
- Zinser A
16
- HSD Acetylen
16
- HSD Propan
17
- ZHD Acetylen
16
- ZHD Propan
16
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GAS ÖVRIGT - SKÄRBRÄNNARE, MUNSTYCKEN, TILLBEHÖR
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...18
Powered by FlippingBook