Mex | Reservdelar / Tillbehör - page 14

14
SLANGKLÄMMOR / SLANGAR
SLANGKLÄMMOR ENKEL
Oetiker.
Art. nr
Benämning
B5048
Slangklämma 6,8 - 8,0 mm
B5045
Slangklämma 7,5 - 8,7 mm
B5024
Slangklämma 8,1 - 9,5 mm
B5044
Slangklämma 15,6 - 17,8 mm
B5043
Slangklämma 21,0 - 23,8 mm
B5047
Slangklämma 23,3 - 26,3 mm
SLANGKLÄMMOR DUBBEL
Oetiker.
Art. nr
Benämning
HC10
Slangklämma 8 - 11 mm
HC13
Slangklämma 11 - 13 mm
HC15
Slangklämma 13 - 15 mm
HC16
Slangklämma 15 - 17 mm
HC19
Slangklämma 17 - 20 mm
ARMERADE KYLVÄTSKESLANGAR FÖR MIG-PISTOLER
Art. nr
Benämning
B5012B
Kylvätskeslang blå armerad plast
100 m / rulle
B5012R
Kylvätskeslang röd armerad plast
100 m / rulle
GASSLANGAR FÖR MIG-PISTOLER
Art. nr
Benämning
B5013
Gasslang 5 mm
100 m / rulle
14426004
Argonslang 6,3 mm
50 m / rulle
TEXTILARMERADE KYLVÄTSKESLANGAR FÖR MIG-PISTOLER
Art. nr
Benämning
B5012OBB
Kylvätskeslang blå textilarmerad
100 m / rulle
B5012OBR
Kylvätskeslang röd textilarmerad 100 m / rulle
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...28
Powered by FlippingBook